Ubytovanie v Podhájskej!
   Ubytovanie v 2 chatách:
      Mária
a Zuzana
Úvod | Chaty | Fotky | Rezervácia | Kontakt | O Podhájskej | Spolupráca
                           
Ubytovací poriadok
Ubytovací poriadok

Vážení hostia,

chaty Mária a Zuzana sú chaty rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok. Dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pokynov.

1. Ubytovanie poskytujeme v týždenných pobytoch, cez prázdniny od soboty, mimo prázdnin od pondelka. V deň príchodu sa klient môže ubytovať od 13.00 hod. do 20.00 hod., v deň odchodu ubytovateľ prevezme ubytovacie zariadenie do 9.00 hod.

2. V deň príchodu je klient povinný predložiť ubytovateľovi svoj platný doklad o totožnosti a bude zapísaný do Knihy ubytovaných.

3. V deň príchodu je potrebné ubytovateľovi zaplatiť za pobyt stanovenú sumu.

4. Počas pobytu v chate udržovať čistotu a poriadok, nevykonávať zmeny (premiestňovať nábytok a zasahovať do elektro-inštalácie alebo opravy el. zariadení).

5. Vo všetkých priestoroch chaty je prísny zákaz fajčenia.

6. Pre úžitok všetkých ubytovaných je potrebné šetriť teplou vodou.

7. Pri odchode z chaty uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere.

8. Na vešanie prádla sú vonku šnúry, mokré plavky a uteráky nevešať vnútri.

9. Do ubytovacieho zariadenia je zakázané vodiť psy, mačky a iné zvieratá.

10. V deň príchodu vo vlastnom záujme skontrolovať stav a funkčnosť spotrebičov a zariadení v chate, prípadné chyby ihneď nahlásiť ubytovateľovi. V deň odchodu dať do pôvodného stavu kuchyňu (umyť a uložiť riad a zobrať si všetky svoje potraviny).

11. Pri závažnom porušení ubytovacieho poriadku si ubytovateľ vyhradzuje právo prerušiť zmluvu o ubytovaní a prípadné vzniknuté škody musí klient uhradiť v plnej výške.

V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti kontaktovať ubytovateľa osobne alebo volať na tieto telefónne čísla:

• ubytovateľ: 0907 135 837
• hasičská a záchranná služba: tel. č. 150 , 112
• záchranná služba : tel. č. 155, 112, 16 155
• polícia SR: tel. č. 158, 112


Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme vám príjemný pobyt.
 

 

 
 
Tibor Poštek © 2008 - 2009